Vi bygger affärsrelationer

Föreningen Bosnien och Hercegovinas näringslivsförening i Sverige (BHNS) främjar handel, kommersiella och industriella förbindelserna mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige

Samverkan
Kunskap
Nätverkande
Mötesplats
Inspiration
Affärsutveckling

Information till företag

Företag i Sverige

Vi hjälper företag som vill få information om Bosnien och Hercegovina eller vill etablera sig i landet.

Företag i Bosnien och Hercegovina

Ett flertal svenska företag är en del i det bosniska näringslivet. Dessa företag tillhör flera olika sektorer. Vi hjälper företag i Bosnien och Hercegovina att komma i kontakt med Svenska företag på plats eller i Sverige.